Публікації

Форма публікації: матеріали конференції будуть надруковані
у вигляді тез доповідей (вимоги додаються)


Вимоги до тез:


Структура тез:


При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.


Увага!

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії, тому тези не рецензуються та будуть опубліковані в авторському варіанті. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій. За наявність орфографічних та стилістичних помилок оргкомітет відповідальності не несе.
Координатори конференції залишають за собою право повертати тези авторам у разі, якщо ними не були дотримані вимоги до їх оформлення. Тези доповідей, надіслані пізніше вказаного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядаються.


Приклад оформлення тез:


Анкета учасника – обов’язкова. Термін подання тез для публікації – до 31.03.2018 р.Інформацію потрібно надіслати електронною поштою: z.club@ukr.net, з позначкою – конференція.
У повідомленнях будь-ласка вкажіть ПІБ і контактні телефони.

Вартість публікації – 100 грн за 1 сторінку.

Кошти просимо надсилати на рахунок:
р/р № 26005555458800
АТ «УкрСиббанк»
МФО 351005, код 39664114
ГО "Запорізький клуб стоматологів"


Контакти:

Голова організаційного комітету
Чертов Сергій Олександрович 050-236-29-95 (секретар конференції Марія)

Голова наукового комітету
Міщенко Олег Миколайович 050-060-13-23

Відповідальна особа за засідання опорної кафедри ортопедичної стоматології
Возний Олександр Вікторович 050-138-78-41

Редакційна колегія:
Бурега Юрій Олексійович (гол. редактор) 098-059-26-27
Маслова Ірина Миколаївна (віповідальний секретар) 095- 910-21-69

Реєстрація учасника на сайті конференції: dentalforum.org.uа.