Публікації

Вимоги до тез

Структура тез:

При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Увага

Координатори конференції залишають за собою право повертати тези авторам у разі, якщо ними не були дотримані вимоги до їх оформлення.

Тези доповідей, надіслані пізніше вказаного терміну, а також без попередньої оплати, не розглядаються.

Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Тези не рецензуються. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій.

Приклад оформлення тез

Завантажити

Анкета учасника – обов’язкова. Термін подання публікації – до 20 квітня 2016 р.

Завантажити анкету

Інформацію потрібно надіслати електронною поштою:
z.club@ukr.net з позначкою "Конференція".

У повідомленнях будь-ласка вкажіть прізвище і контактні телефони.

Вартість публікації – 50 грн за 1 сторінку.

Організаційний внесок за участь у конференції - 500грн.

Кошти просимо надсилати на рахунок:
АТ «УкрСиббанк»
Р/р 26005555458800
МФО 351005, Код 39664114
ГО "Запорізький клуб стоматологів"